logo speedlight4logo facebook   logo youtube   logo google   logo tweeter   logo b

tlo03

Projekty

     Wykonanie projektu telekomunikacyjnego dla zadania pn. „Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe”.

     Wykonanie projektu telekomunikacyjnego dla zadania pn. „Budowa infrastruktury terminali portowych - miejsca postojowe - zamówienie uzupełniające ETAP II”.

     Wykonanie projektu telekomunikacyjnego dla zadania „Budowa wind dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się na stacji Warszawa Wschodnia”.

     Wykonanie wstępnej koncepcji zabudowy wind dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się na stacji Warszawa Zachodnia.

     Wykonanie projektu telekomunikacyjnego dla zadania „Przebudowa peronu nr 2 na stacji Krzywin Gryfiński linii kolejowej nr 273 Wrocław – Szczecin od km 314,855 – 315,005 z wykonaniem dojścia do peronu z zabezpieczeniem”.

     Wykonanie projektu telekomunikacyjnego dla zadania „Modernizacja przystanku osobowego Międzyzdroje km 85,623 linii kolejowej nr 401 Szczecin Dąbie SDB - Świnoujście Port”.

     Wykonanie projektu telekomunikacyjnego dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przystosowanie przejść pod torami do obsługi osób niepełnosprawnych na stacjach Koszalin Sławno, Szczecinek, Białogard”.

     Wykonanie projektu sieci informatycznej dla zadania -  „Przebudowa I piętra budynku „A” na potrzeby rozszerzenia bazy łóżkowej Oddziału Geriatrii i Przewlekle chorych”.

     Wykonanie projektu sieci informatycznej dla zadania -   Budynek bursy nr 2 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7. Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku głównego na potrzeby bursy – pokoje zamieszkania zbiorowego oraz budowa pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych i wyjścia ewakuacyjnego ze schodami w północnej ścianie zewnętrznej.

     Wykonanie projektu budowy przyłącza telekomunikacyjnego do Państwowej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia Al. Wojska Polskiego 115 oraz do Liceum ogólnokształcącego z Oddziałami integracyjnymi Al. Wojska Polskiego 119.

     Wykonanie projektu przyłącza telekomunikacyjnego do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szafera w Szczecinie.

     Wykonanie projektu telekomunikacyjnego dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z budynkiem handlowo-usługowym w m. Wawrów.

     Wykonanie inwentaryzacji elektrycznej w Zakładzie Produkcji Jachtów TTS Sp. z o.o.