logo speedlight4logo facebook   logo youtube   logo google   logo tweeter   logo b

tlo00

Oferta


Speedlight oferuje usługi w nowoczesnych branżach, w tym m.in.:

     usługi projektowe w branży telekomunikacyjnej, w tym projekty instalacji oraz sieci zewnętrznych,

     usługi projektowe w branży informatycznej,

     wykonawstwo i montaż instalacji i sieci w branży: telekomunikacyjnej,

     obsługę geodezyjną, przygotowanie map do celów projektowych,

     pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej,

     pełnienie funkcji kierownika budowy branży telekomunikacyjnej,

     uczestnictwo w odbiorach budowlanych,

     wykonanie kosztorysów oraz przedmiarów,

     opracowanie programów Funkcjonalno – Użytkowych.