logo speedlight4logo facebook   logo youtube   logo google   logo tweeter   logo b

building responsive website

tlo01

O mnie

Właściciel firmy Piotr Kawicki, absolwent byłej Politechniki Szczecińskiej na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektrotechnika.
Pracę zawodową rozpoczął już w czasie studiów w rodzinnej firmie „F.U.H. AR KA”, gdzie zdobywał doświadczenie związane z:

       konserwacją oświetlenia ulicznego
      instalacjami elektrycznymi NN oraz SN
      nadzorem nad prawidłowo wykonanymi pracami

Po zakończeniu studiów rozpoczął pracę w lokalnej firmie świadczącej usługi z zakresu projektowania oraz wykonywania sieci telekomunikacyjnych. Gdzie zajmował się realizacją projektów:

       „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej - projekt budowy sieci szerokopasmowej na terenie gmin: Sławno, Malechowo oraz Postomino”
      „Budowa sieci Szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie”
      „Internet Dla Mazowsza”

Następnie objął stanowisko Inżyniera Budowy w dużej firmie Budowlanej, w celu zdobycia wymaganej wiedzy do uprawnień Budowlanych – Elektrycznych. 
Po realizacji projektu szpitala objął funkcję kierownika robót Telekomunikacyjnych.
Na chwilę obecną posiada uprawnienia projektowe oraz wykonawcze w specjalności Telekomunikacyjnej i oczekuje na egzamin na Uprawnienia Budowlane w specjalności Elektrycznej.